22JCQ8:b-Wmh8o ตะไบแบน - Icontoolsthai

ตะไบแบน

ตะไบประเภทนี้ใช้สำหรับถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน ใช้งานได้ดี คงทน มีให้เลือกหลายขนาด

แชร์