22JCQ8:b-Wmh8o ผ้าทรายแผ่น ตราล้อบิน - Icontoolsthai

ผ้าทรายแผ่น ตราล้อบิน

สามารถใช้กับงานขัดตกแต่งเหล็ก ขัดสนิม ผลิตจากเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์

แชร์