22JCQ8:b-Wmh8o กาวช้างดำ ALTECO - Icontoolsthai

กาวช้างดำ ALTECO

เนื้อกาวมีความข้นสูง ไม่ไหลย้อย สามารถใช้กับงานในแนวดิ่งได้ สามารถติดได้กับพื้นผิวหล็กได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการให้เห็นสีกาวเลอะเปื้อน สามารถรับน้ำหนักได้ดี แห้งเร็วภายใน 10 นาที

แชร์