กาวทาท่อ ตรา SEVEN STAR

ใช้สำหรับทาเพื่อต่อท่อ ทำให้ท่อและข้อต่อประสานติดเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ต่อสนิท ไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึม สามารถยึดติดท่อได้อย่างรวดเร็ว

แชร์