22JCQ8:b-Wmh8o กาวทาปะเก็น ตรา Threebond - Icontoolsthai

กาวทาปะเก็น ตรา Threebond

ปะเก็นเหลวชนิดซิลิโคนสีขาว เมื่อแห้งจะมีลักษณะคล้ายยาง มีความยืดหยุ่นดี สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำ น้ำมัน ทนแรงดันได้ดี ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 250 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆ ฝาครอบวาล์ว และปั๊มน้ำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

แชร์