22JCQ8:b-Wmh8o กาวผง ตรา BOSNY - Icontoolsthai

กาวผง ตรา BOSNY

กาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยม แช่น้ำได้ เหมาะกับงานติดไม้ ประสานไม้ อัดไม้ เข้ามุมไม้ เข้าวงกบ งานต่อเรือ งานเฟอร์นิเจอร์ งานอัดพาร์ติเคิ้ลบอร์ด ฮาร์ดบอร์ด หรือใช้เป็นกาวติดกระดาษแข็ง

แชร์