22JCQ8:b-Wmh8o กาวลาเท็กซ์ ตรา HATO - Icontoolsthai

กาวลาเท็กซ์ ตรา HATO

เป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง ชนิดโพลีไวนิลอะซีเตด อิมัลชั่น  มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน มีความข้นพอเหมาะ ปาดกาวง่าย การแห้งตัวและการไหลของกาวดี เหมาะสำหรับใช้ติดบนชิ้นงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นงานไม้หรือบนวัสดุอื่น

แชร์