22JCQ8:b-Wmh8o จารบี ตรา จระเข้ - Icontoolsthai

จารบี ตรา จระเข้

ทนความร้อนปานกลาง 95-110 องศาเซสเซียส ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน ข้อต่อเครื่องจักร

แชร์